Πέμπτη, Μάιος 17, 2012 - 18:35
Δημιουργία βίντεο για την προβολή των συμμετεχόντων
LIVE

 

Ετοιμάζουμε ένα βίντεο με όλους τους συμμετέχοντες στο Athens Fringe Network ώστε να προβάλλουμε τη συλλογικότητα και την πολυφωνική δημιουργία που αποτελούν το δίκτυο που όλοι μαζί φτιάχνουμε. Για το σκοπό αυτό θα βιντεοσκοπήσουμε τους συμμετέχοντες (άτομο ή ομάδα) και τους συνεργάτες στο Βρυσάκι. Ο κάθε ένας θα πρέπει να απαντήσει στις εξής 5 ερωτήσεις που σε διάρκεια δεν θα ξεπερνούν συνολικά το 1 λεπτό:

1.            Ποιος είμαι, ποια είναι η τέχνη μου.

2.            Μια στιγμή που θυμάμαι έντονα από την ζωή μου στην Αθήνα.

3.            Το πιο τρελό μου όνειρο για την Αθήνα.

4.            Αν έφτιαχνα μια σημαία για την Αθήνα, αυτή θα ήταν...

5.            Ποιο τραγούδι θα ήταν ο ύμνος της  Αθήνας;

Πότε;

Τις παρακάτω μέρες και ώρες θα βρίσκεται συνεργάτης στο χώρο για να βιντεοσκοπήσει τις απαντήσεις σας.

Σάββατο 19 Μαΐου, 12:00-16:00

Κυριακή 20 Μαΐου, 12:00-16:00

Δευτέρα 21 Μαΐου, 12:00-15:00

Πού;

Βρυσάκι, Βρυσακίου 17, Πλάκα www.vryssaki.gr

 

Live 2012, Βίντεο, Συμμετέχοντες