Χρηματοδοτήστε τα δημιουργικά projects και τις δράσεις σας μέσω της τεχνικής του crowd funding και εναλλακτικών τρόπων χρηματοδότησης με τη βοήθεια της ομάδας μας που αποτελούν επαγγελματίες με μεγάλη εμπειρία στην παραγωγή, διαχείριση και επικοινωνιακή προβολή πολιτιστικών δρώμενων.