Το Athens Fringe Network είναι το πρώτο ανοιχτό και επαγγελματικό δίκτυο στην Ελλάδα που απευθύνεται σε vigabatrin rems όλους τους δημιουργικούς πυρήνες της πόλης. Στόχος τους δικτύου είναι  να λειτουργήσει συνεκτικά ανάμεσα σε καλλιτέχνες, δημιουργούς, ακτιβιστικές κοινότητες, κοινό, φορείς, ακαδημαϊκούς, media και υποστηρικτές, ώστε να παρουσιαστούν, να προωθηθούν και να ενδυναμωθούν η δημιουργική δράση και το έργο τους εντός και εκτός Ελλάδας.