Μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας, του forum και του blog της online κοινότητας μας, μπορείτε να παρουσιάσετε το καλλιτεχνικό σας προφίλ και έργο, να βρείτε πληροφορίες για την καλλιτεχνική δραστηριότητα των μελών του δικτύου και να συμμετάσχετε σε open days εκδηλώσεις - συναντήσεις με ειδικούς σε θέματα παραγωγής, επικοινωνίας, χρηματοδότησης κλπ.