Τρίτη, Ιούνιος 9, 2015 - 14:32
Athens Fringe Industry 2015
INDUSTRY

Industry Boot Camps

Εντατικά σεμινάρια για δημιουργούς και καλλιτέχνες.

Παραγωγή, Project/Team Management, Marketing, Τύπος, Χρηματοδότηση, Νομικά, Λογιστικά, Business Plan, Παρουσίαση Επιχειρηματικής Ιδέας.

Athens Fringe Industry 2015
Athens Fringe Industry 2015