Παρασκευή, Σεπτέμβριος 28, 2012 - 12:06
Press Kit "Αλληλεγγύη" 2012-2013
COMMUNITY

Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες, δελτία τύπου, την παρουσίαση της κοινωνικής δράσης και το πρόγραμμα των τμημάτων καί των 3 κύκλων, στα συνημμένα αρχεία. FAQ εδώ

Press Kit "Αλληλεγγύη" 2012-2013
Press Kit "Αλληλεγγύη" 2012-2013
Athens Fringe Network, Αλληλεγγύη, Βρυσάκι, δωρεάν, εθελοντισμός, Εταιρία Πολιτισμού Σύνθεση, Μαθήματα, τέχνη