Βρυσάκι

Βρυσάκι

Χώρος Τέχνης και Δράσης
Βρυσακίου 17
210-3210179

 

Προωθώντας την ΤΕΧΝΗ, κατευθύνοντας τη ΔΡΑΣΗ

Αποστολή μας είναι η δημιουργία ενός πολυδιάστατου, διακαλλιτεχνικού  χώρου, ο οποίος θα αποτελεί ζωντανό πυρήνα Τέχνης και Δράσης, ως μέσο ευχαρίστησης  και παρέμβασης στην καθημερινή ζωή.

Ο χώρος αυτός - οικείος, ανοιχτός στην διαφορετικότητα και με ματιά ανοιχτή στο μέλλον - θα προσφέρει έναν επαγγελματικά οργανωμένο μηχανισμό για δημιουργία, καλλιτεχνικές ζυμώσεις και κοινή κοινωνική δράση, βασισμένος σε σύγχρονα επιχειρηματικά πρότυπα με την σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα.

 

Javascript is required to view this map.

Πρόσβαση:

 

ΜΕΤΡΟ: γραμμή 3 (Μοναστηράκι)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ : σταθμός Μοναστηράκι

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ: 025, 026,027, 035, 227