Αλληλεγγύη

 

- Tί είναι το πρόγραμμα Αλληλεγγύη;

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα κοινωνικής δράσης που οργανώνει το Athens Fringe Network και το Βρυσάκι. Σε πρώτη φάση, στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός αριθμού τμημάτων εθελοντικής διδασκαλίας σε εβδομαδιαία βάση. Τα μαθήματα αφορούν σε πολλές θεματικές ενότητες και αποσκοπούν στην δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων, στην απόκτηση δεξιοτήτων, αλλά και στη σύσφιξη των μελών της κοινότητας μέσα από την ανιδιοτελή προσφορά.

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα προσφέρει:

•          Επαγγελματική κατάρτιση των συμμετεχόντων και απόκτηση δεξιοτήτων

•          Σύσφιξη των σχέσεων και βελτίωση της καθημερινότητας της κοινότητας

•          Δημιουργία νοήματος δια της συμμετοχής σε ένα σημαντικό σκοπό

•          Προσφορά ευκαιριών ζωής σε ευπαθείς ομάδες

•          Υλικά και άυλα αντισταθμιστικά οφέλη για όλους

 

- Ποια μαθήματα θα διδάσκονται;

Οι βασικοί άξονες της δράσης «Αλληλεγγύη» είναι:

 

 

•          Μαθήματα Εκμάθησης Γλώσσας

•          Μαθήματα Εκμάθησης Τεχνών

•          Μαθήματα Σχολικά/ Πανεπιστημιακά

•          Μαθήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης

•          Μαθήματα Γενικού Ενδιαφέροντος

 

 

•          Μαθήματα Ειδικής Αγωγής

 

 

Κάθε μέλος είναι ελεύθερο να προτείνει επιπλέον θεματικές ενότητες.

 

- Πώς μπορώ να συμμετάσχω ως διδάσκων;

 Αν θεωρείτε ότι διαθέτετε την απαραίτητη εμπειρία για να διδάξετε σε κάποιο από τα μαθήματα του προγράμματος «Αλληλεγγύη», μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας:

Σταθερό τηλέφωνο: 210 3390 447

Κινητό τηλέφωνο: 6932 438 196

e-mail: fringe@sinthesis.gr.  

Τα μαθήματα διδάσκονται σε εθελοντική βάση, χωρίς κάποιο χρηματικό αντίτιμο σε πρώτη φάση. Ωστόσο, ο διδάσκων μπορεί να ωφεληθεί από την κοινότητα με εναλλακτικούς τρόπους. (Βλ. Τα μαθήματα είναι δωρεάν;) Επίσης, στο μέλλον ενδέχεται να δοθεί η δυνατότητα σε διδάσκοντες να παραδώσουν συμπληρωματικά σεμινάρια επί πληρωμεί. 

 

- Πώς μπορώ να παρακολουθήσω τα μαθήματα;

Αν σας ενδιαφέρει κάποιο/α από τα μαθήματα του προγράμματος που θα ανακοινωθούν, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εντελώς δωρεάν.

Σταθερό τηλέφωνο: 210 3390 447

Κινητό τηλέφωνο: 6932 438 196

e-mail: fringe@sinthesis.gr.  

 

- Τα μαθήματα είναι δωρεάν;

Τα μαθήματα πραγματοποιούνται έξω από τη λογική του χρηματικού αντιτίμου, οπότε είναι εντελώς δωρεάν. Ωστόσο, απώτερος στόχος είναι η σύσταση ενός δικτύου αλληλεγγύης μεταξύ των συμμετεχόντων. Για τον λόγο αυτό, ο συμμετέχων στα μαθήματα θα έχει την ηθική υποχρέωση να προσφέρει στην κοινότητα ή στον διδάσκοντα με εναλλακτικούς τρόπους.

Για να επιτευχθεί αυτή η επιζητούμενη «εξισορρόπηση» του δικτύου αλληλεγγύης, πρόκειται να ιδρυθεί ηλεκτρονικά μια ιδιότυπη «Τράπεζα Χρόνου». Κάθε μέλος του προγράμματος θα καταγράφει το χρόνο που προσέφερε στην κοινότητα και κάθε μέλος οφείλει να διαθέτει χρόνο ίσο με την παρακολούθηση των μαθημάτων προς όφελος της κοινότητας.

Πιο συγκεκριμένα, οι τρόποι με τους οποίους κάποιος μπορεί να συνεισφέρει είναι:

 

•          Ανταλλαγή χρόνου ανάμεσα στα μέλη, μέσω διδασκαλίας, προσφοράς υπηρεσιών ή συμμετοχής σε δράσεις

•          Συνεισφορά των μελών για την υλοποίηση projects οργανωμένα από τη Σύνθεση, το Athens Fringe Network και το Βρυσάκι